Doseer- en spuisysteem 5LF.TE

  • Proportionele dosering
  • Spui op basis van geleidbaarheid
  • Tijdgestuurde biocide dosering

pdf-download-60

Algemeen

  • Meet en regelsysteem samengebouwd op paneel met RVS montage steunen.
  • Doseerunit en lekbak worden separaat meegeleverd. Merk en type kunnen afwijken.
  • Geleidbaarheid meetsysteem Metriwa-5N met elektrode Mecon 4R. Unieke 4 elektroden meting.
  • Flowmeter met minimaal flowcontact bewaking.
  • Motorgestuurde kogelkraan voor spuien van koelwater om indikking te handhaven.
  • Biocide dosering op basis van diverse programma’s mogelijk.
  • Diverse in- uitgangen o.a. watermeterpuls, externe uitschakeling, niveauschakelaars van doseervaten en alarmuitgang.