PGDS 3037

Besturing en bewaking voor koeltorens

 

pdf-download-60

Algemeen

  • De PGDS 3037 is een volautomatisch doseer- en spuisysteem op basis van proportionele hoeveelheidsmetingen. Deze kan uitgebreid
    worden met een geleidbaarheid electrode met temperatuurcompensatie zodat het systeem ook op geleidbaarheid kan spuien.

  • De PGDS 3037 wordt gebruikt voor het doseren van conditioneringsproducten en het spuien van koelwater bij verdampingscondensors en bij open recirculerende koelwatersystemen.

  • De in de besturing geprogrammeerde basiswaarden kunnen altijd worden gewijzigd. Ter beveiliging tegen onbevoegd programmeren kan een code worden gedefinieerd.

  • De besturing onderscheidt de volgende fasen: Fase “bedrijf” , fase “spuien”, fase “spuien stop”, fase “laag water”, fase “doseren”.