Project Omgekeerde Osmose

Waterbehandeling t.b.v. glasproductie

Waterbehandeling t.b.v. glasproductie

2 stuks omgekeerde osmose t.b.v. productie ketelvoedingwater en CSA

2 stuks omgekeerde osmose t.b.v. productie ketelvoedingwater en CSA

Waterbehandeling t.b.v. glasproductie

Omgekeerde osmose installatie met buffertank en druk verhoging

Ontharding en gecombineerde omgekeerde osmose/EDI t.b.v. glasproductie

Ontharding en gecombineerde omgekeerde osmose/EDI t.b.v. glasproductie